Audyty

Celem audytu jest określenie poziomu zgodności wdrożonych norm, przepisów i zasad BHP oraz p.poż. Na życzenie klienta specjalista ASE BHP przeprowadzi w Państwa firmie audyt pozwalający zweryfikować poprawność implementacji przepisów bhp. Ocena audytu każdorazowo prezentowana jest w formie czytelnego raportu, dzięki czemu klient wie jakie zmiany należy wprowadzić.

Dla klientów korzystających z usługi outsourcingu regularne przeprowadzanie audytu oraz raportowanie jego wyników jest standardem, który pozwala na wprowadzenie skutecznego zarządzania bezpieczeństwem.