Bezzwrotne dofinansowania od ZUS na poprawę warunków BHP dla firm!

W związku z nagłośnioną w mediach kampanią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzrasta zainteresowanie przedsiębiorców bezzwrotnymi dofinansowaniami działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. Program jest zaadresowany do przedsiębiorców, w szczególności zaś do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kwoty dofinansowania zależne są natomiast od:

  • rodzaju (wielkości) przedsiębiorstwa,
  • rodzaju projektu wybranego do realizacji

i wynoszą od 40 000 do 500 000 zł.

Wśród projektów dofinansowywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych znalazły się:

  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjno – doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowań oraz wniosek znajdziecie Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub tutaj.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z dofinansowania podczas wypełniania wniosku niezbędna będzie Wam pomoc Specjalisty ds. BHP.

Skorzystanie z usług firmy ASE BHP pomoże Państwu w szybkim i skutecznym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.