Ergonomia

W dzisiejszym świecie zarówno pracodawcy jak i pracownicy posiadają coraz większą świadomość wpływu komfortu pracy na efektywność jej wykonania. Poprawne zaprojektowanie stanowiska pracy pozwala w sposób maksymalny wykorzystać potencjał pracownika jednocześnie nie obciążając jego układu ruchowego czy psychicznego. Nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i proponuje Państwu profesjonalne konsultacje specjalisty z zakresu ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej – ergonomia środowiska pracy (stanowiska produkcyjne i administracyjno–biurowe), ergonomia produktu, ergonomia niepełnosprawnym i design for all (projektowanie uniwersalne).