Outsourcing

To stała i kompleksowa obsługa Państwa firmy w zakresie BHP zgodna z zapisami Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP.  Wybór usługi outsourcingu wiąże się dla Państwa z wieloma korzyściami.  Przede wszystkim w ramach zawartej umowy otrzymują Państwo stałą opiekę, pełną kontrolę oraz doradztwo specjalistów z dziedziny BHP, co pozwala Państwa pracownikom w pełni skoncentrować się na wykonywaniu powierzonych im obowiązków.

Współpraca na zasadzie outsourcingu zawierana jest na podstawie umowy, indywidualnie dopasowywanej do potrzeb klienta.

W ramach świadczenia outsourcingu firma ASE BHP oferuje Państwu usługi związane przede wszystkim z wykonywaniem zadań służby BHP w zakładach pracy, a w tym:

  • przeprowadzaniem profesjonalnych szkoleń w zakresie BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony przeciwpożarowej w językach polskim i angielskim,
  • doradztwem w zakresie BHP oraz prawnej i technicznej ochrony pracy, a także w zakresie zagadnień kadrowych,
  • ustalaniem przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzaniem pełnej dokumentacji powypadkowej,
  • przeprowadzaniem wewnętrznych audytów stanu BHP ,
  • sporządzaniem raportów stanu BHP, oceny i aktualizacji ryzyka zawodowego oraz wszelkiej dokumentacji z zakresu BHP.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej niezwykle wygodnej formy współpracy. Bardzo chętnie odpowiemy na Państwa pytania.