Szkolenia internetowe

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych przed wypełnieniem formularza zamówienia szkolenia bardzo o zapoznanie się z treścią regulaminu uwzględniającego nowe wytyczne polityki bezpieczeństwa  opracowanej  w oparciu na wymaganiach zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/.

Regulamin szkoleń internetowych

 

Aby skorzystać z tej niezwykle wygodnej formy szkolenia prosimy wybrać rodzaj kursu oraz ilość uczestników zapisywanych na dane szkolenie a następnie prosimy postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami.

Ilość osób

Rodzaj szkolenia

Pracownicy adminstracyjno-biurowi

35 zł*/os.

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

50 zł*/os.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

50 zł*/os.

Szkolenie dla służby BHP

80 zł*/os.

*cena z podatkiem VAT