Szkolenia okresowe

Wszystkie szkolenia bhp posiadają swój termin ważności. Obowiązkiem pracodawcy natomiast jest zapewnienie pracownikom we właściwym dla nich czasie kolejnych szkoleń – szkoleń okresowych. Ich częstotliwość zależna jest od zajmowanego stanowiska. Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się:

  • do 6 miesięcy od daty szkolenia wstępnego dla osób kierujących pracownikami,
  • do 12 miesięcy dla pozostałych pracowników.

Kolejne szkolenia okresowe pracownicy przechodzą z wybraną dla ich grupy częstotliwością:

  • co 3 lata – pracownicy na stanowiskach robotniczych (lub co rok jeśli wykonują prace szczególnie niebezpieczne) – szkolenie musi odbyć się w formie instruktażu.

Pozostałe grupy pracowników (wymienione poniżej) szkolenie okresowe mogą przechodzić w formie instruktażu lub samokształcenia kierowanego, którego jedną z form jest szkolenie internetowe (e-learning).

  • co 6 lat – pracownicy administracyjno – biurowi i inni,
  • co 5 lat – pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bhp.

Zapraszamy do organizacji szkolenia okresowego Państwa pracowników razem z profesjonalistami z firmy ASE BHP. Prowadzimy szkolenia okresowe zarówno w formie instruktażu, samokształcenia kierowanego jak i e-learningu w językach polskim i angielskim.

Aby zamówić szkolenie okresowe prosimy skontaktować się z nami telefonicznie lub drogą mailową, wybrać i potwierdzić termin oraz miejsce szkolenia.

Wybierając formę szkolenia internetowego prosimy przejść do zakładki SZKOLENIA INTERNETOWE.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę, po którym kursanci otrzymują stosowne zaświadczenie.