Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej

Podczas szkoleń z ochrony przeciwpożarowej uzupełnicie Państwo wiedzę z zakresu ochrony p.poż oraz zdobędziecie praktyczne umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru. Program szkolenia obejmuje między innymi zagadnienia związane z:

  • zagrożeniami pożarowymi,
  • zapoznaniem z instrukcją pożarową obiektu,
  • rozmieszczeniem sprzętu pożarowego w obiekcie,
  • oznakowaniem pożarowym i ewakuacyjnym,
  • procedurami alarmowymi,
  • obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • pomocą poszkodowanym w pożarach.