Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wyznaczenie w zakładzie pracy osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym oferujemy Państwu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu pracy. Szkolenie prowadzone jest przez instruktora posiadającego certyfikat instruktorski.

Program szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej:

I część – teoretyczna
1. Motywacja w udzielaniu pierwszej pomocy
2. Pierwsza pomoc – definicja i rodzaje, uwarunkowania prawne
3. Pierwsza pomoc psychologiczna
4. Pierwsza pomoc w miejscu pracy
5. Prawidłowy skład apteczki pierwszej pomocy
6. Schemat resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych, dzieci i niemowląt
7. Budowa i zasada działania AED (defibrylatora)

II część – praktyczna
1. Poprawność stosowania środków ochrony indywidualnej ratownika
2. Kompletowanie wyposażenia apteczki
3. Pozycja boczna bezpieczna w praktyce
4. RKO w praktyce – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantoma
5. Praktyczne zastosowanie AED
6. Postępowanie w sytuacji np.: oparzenia, zadławienia, porażenia prądem elektrycznym, zranienia, złamania, zawału serca, ataku padaczki i wiele innych przypadków.

Na szkoleniu kładziemy nacisk głównie na zdobywanie umiejętności praktycznych. Udział w kursie potwierdzany jest wydawanym przez firmę ASE BHP stosownym zaświadczeniem.

Nasze kwalifikacje

certyfikat 1

certyfikat2