Usługi BHP

Firma ASE BHP oferuje dla Państwa bardzo szeroki zakres usług. Wśród nich wymienić możemy głównie:

  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych bhp dla wszystkich grup pracowniczych, szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkoleń z ochrony przeciwpożarowej – szkolenia prowadzimy w języku polskim lub angielskim,
  • wykonywanie audytów w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ergonomii oraz sporządzanie raportów pokontrolnych,
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy a także tworzenie dokumentacji powypadkowej,
  • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, także na stanowiskach pracy osób niepełnosprawnych,
  • opracowywanie instrukcji bhp, regulaminów pracy, procedur oraz innych zleconych dokumentów z zakresu bhp np. IBWR,
  • pomoc podczas tworzenia wniosków do ZUS w związku z dofinansowaniami do działań w zakresie poprawy warunków bhp w zakładach pracy,
  • pomoc konsultingowa w zakresie bhp,
  • pomoc w opracowywaniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska np. zestawienia roczne, raporty do KOBiZE.